Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Cache_Lite has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/CacheLite/Lite.php on line 29

Warning: Declaration of Db::query($query) should be compatible with mysqli::query($query, $resultmode = NULL) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 132

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Paginator has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Paginator.php on line 13

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: Use of undefined constant MYSQL_NUM - assumed 'MYSQL_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64
jobs.html_title
apply.old_ad
0

applicants

Full-time Sef de unitate - Centrul comun de cercetare

at Comisia Europeana in Ispra, Italia

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și pe baza susținerii unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea unui ȘEF DE UNITATE, grad AD 12, Unitatea „Dezafectare nucleară” (Ispra, Italia), Centrul comun de cercetare, Comisia Europeană. Prezentul concurs are ca obiect constituirea unei liste de rezervă pentru completarea unui post vacant din cadrul Comisiei Europene. Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă:3. NATURA ATRIBUȚIILOR Unitatea „Dezafectare nucleară” (UDN) este responsabilă pentru gestionarea și dezafectarea (inclusiv conservarea în condiții de siguranță a) tuturor instalațiilor nucleare din situl de la Ispra, precum și pentru operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor radioactive, cu respectarea obligațiilor actuale în materie de acordare a licențelor. Programul de dezafectare și gestionare a deșeurilor va avea o durată de peste două decenii și în prezent vizează în special gestionarea deșeurilor și activitățile preliminare dezafectării. Ulterior, UDN va pune în aplicare toate măsurile necesare pentru dezafectarea instalațiilor și pentru exploatarea infrastructurii de gestionare, sortare, tratare și depozitare a deșeurilor solide/lichide existente în situl de la Ispra, după caz. Obiectivul final este acela de a elimina toate riscurile nucleare, fapt care va permite reutilizarea clădirilor șia terenului. Șeful unității „Dezafectare nucleară” răspunde pentru gestionarea instalațiilor și a licențelor în conformitate cu legislația italiană. Prin urmare, candidații trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația italiană pentru a putea obține „Attestato di idoneita alla Direzione tecnica degli impianti nucleari” în conformitate cu „Decreto Presidente della Repubblica din 30.12.1970, n. 1450”, astfel cum a fost modificat ultima dată. Șeful de unitate oferă sprijin pentru toate activitățile care trebuie desfășurate în situl de la Ispra în vederea respectării cerințelor legale privind protecția radiologică și protecția mediului. Printre atribuții se numără, în principal, organizarea tuturor activităților legate de dezafectarea instalațiilor nucleare, și anume: — programarea și organizarea funcționării corecte a unității, inclusiv a tuturor aspectelor tehnice, financiare și privind resursele umane; — asigurarea faptului că resursele sunt utilizate în modul cel mai eficient, eficace și economic posibil; — definirea strategiei pentru punerea în aplicare a programului unității, în conformitate cu misiunea JRC, cu obiectivul final de a readuce situl la o stare care să permită reutilizarea clădirii și/sau a terenului; — asigurarea faptului că activitățile sunt desfășurate cu respectarea obligațiilor juridice relevante și a cerințelor aplicabile în materie de siguranță și de acordare a licențelor; — asigurarea funcționării, în condiții de siguranță, a instalațiilor nucleare, inclusiv prevenirea și identificarea accidentelor, precum și conducerea intervențiilor, dacă este cazul; — gestionarea deșeurilor radioactive (transport, depozitare, contabilitate etc.); — asigurarea coordonării procesului de acordare a licențelor. Responsabilitățile în materie de gestiune/administrative se împart în trei categorii. La nivel operațional: — definirea obiectivelor strategice ale unității și aprobarea programului operațional de lucru al acesteia, în concordanță cu obiectivele și programul JRC; — stabilirea și asigurarea unei organizări și a unei repartizări eficiente a sarcinilor de lucru în cadrul unității în vederea obținerii rezultatelor dorite; — evaluarea gradului de realizare a obiectivelor cu ajutorul unor indicatori adecvați și întocmirea unor rapoarte de gestiune cu privire la rezultatele obținute; — verificarea conformității deciziilor și a operațiunilor cu dispozițiile de reglementare și cu procedurile oficiale. La nivelul gestionării resurselor: — garantarea unei gestionări eficace a personalului unității, în conformitate cu politica instituției în materie de resurse umane, în vederea dezvoltării unei unități performante caracterizate printr-un puternic spirit de echipă. Acest lucru presupune, în special, capacitatea de a dezvolta și de a utiliza cât mai bine competențele fiecăruia, precum și de a anticipa și de a gestiona eventualele conflicte din cadrul echipei; — stabilirea nevoilor financiare și gestionarea resurselor bugetare anuale alocate unității. La nivelul comunicării și al reprezentării: — stabilirea și menținerea unui dialog interactiv în cadrul unității, astfel încât personalul să fie bine informat cu privire la aspectele politice și strategice importante șisă primească un feedback adecvat pentru activitatea sa; — îndeplinirea atribuțiilor de consiliere, de coordonare și/sau de negociere cu celelalte servicii sau instituiții privind chestiunile care au legătură cu activitatea unității; — reprezentarea unității în cadrul comitetelor, al grupurilor de lucru sau al altor organisme atât din interiorul, cât și din afara instituției. Pentru exercitarea acestor responsabilități, este nevoie de candidați care au o cultură a serviciului, sunt proactivi și deschiși la schimbare. De asemenea, ținând cont de natura și de cerințele postului în cauză, o bună cunoaștere a limbii italiene, la nivel scris și vorbit, este indispensabilă. Candidatul trebuie să aibă cel puțin cincisprezece ani de experiență profesională multidisciplinară în domeniul nuclear operațional, care să cuprindă gestionarea de proiecte și contracte. Sunt, de asemenea, obligatorii cinci ani de experiență în gestionarea și coordonarea de echipe tehnice multidisciplinare și multinaționale, precum și o capacitate dovedită în ceea ce privește orientarea, motivarea și îndrumarea personalului. Șeful de unitate îndeplinește sarcini administrative și operaționale sub autoritatea Directorului Direcției pentru Gestionarea Sitului de la Ispra, situat la Ispra (Italia), care este una dintre unitățile Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene. CONDIȚII DE ADMITERE La data stabilită ca dată-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează. 1. Condiții generale (a) să fiți resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene; (b) să beneficiați de drepturile cetățenești; (c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar; (d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere. 2. Condiții specifice 2.1. Diplomă: - un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă în domenii care au legătură cu atribuțiile vizate (inginerie, fizică sau chimie), în cazul în care durata studiilor respective este de cel puțin patru ani; sau - un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă în domenii care au legătură cu atribuțiile vizate (inginerie, fizică sau chimie), urmate de o experiență profesională relevantă de cel puțin un an, în cazul în care durata normală a studiilor respective este de cel puțin trei ani; NB: Experiența profesională de cel puțin un an face parte integrantă din diplomă și nu poate fi inclusă în calculul numărului de ani de experiență profesională cerut mai jos. sau - un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, precum și studii postuniversitare absolvite cu diplomă în domenii care au legătură cu atribuțiile vizate (inginerie, fizică sau chimie). 2.2. Experiență profesională Experiență profesională de cel puțin 15 ani într-un domeniu relevant pentru natura atribuțiilor vizate, dintre care 5 ani în funcții de conducere și/sau de coordonare a personalului care presupun responsabilități reale de gestionare a resurselor umane, astfel cum sunt descrise în prezentul anunț de concurs (a se vedea titlul II). Pentru a evalua experiența în funcții de conducere, comisia de evaluare va ține cont de elementele relevante comunicate de candidați, cum ar fi: 1. titlul și descrierea exactă a funcțiilor deținute și durata acestora; 2. numărul de angajați aflați în subordine în perioada în care candidatul a deținut aceste funcții; 3. numărul nivelurilor ierarhice superioare și inferioare, precum și numărul de posturi existente la același nivel ierarhic cu cel al candidatului. Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs. 2.3. Cunoștințe lingvistice Limba 1- limba principală cunoașterea temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene; Limba 2 - a doua limbă cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane, această limbă fiind în mod obligatoriu diferită de limba 1. Din considerente de serviciu, este necesară cunoașterea satisfăcătoare a limbii italiene (nivelul B2). CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA? Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere (http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/nuclear-hou/index_en.htm). Termen-limită (inclusiv validarea): 25 iunie 2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 143 A/1 / 23.05.2013.


Recent jobs at Comisia Europeana
Full-time Asistenti - Inspectie Nucleara at Comisia Europeana in Luxemburg, Karlsruhe (Germania), Petten (Țările de Jos), Ispra (Italia) 14-04-2014
Full-time Administrator - Directia Generala de Afaceri Interne at Comisia Europeana in Brussels, Belgia 25-10-2013
Full-time Administratori (AD 7) — siguranta alimentara (audit, inspectie si evaluare) at Comisia Europeana in Bruxelles, Belgia 03-05-2013
Full-time Administratori (AD 6) — siguranta alimentara (politica si legislatie) at Comisia Europeana in Bruxelles, Belgia 03-05-2013

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
jobs.published_at
jobs.viewed