Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Cache_Lite has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/CacheLite/Lite.php on line 29

Warning: Declaration of Db::query($query) should be compatible with mysqli::query($query, $resultmode = NULL) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 132

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Paginator has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Paginator.php on line 13

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: Use of undefined constant MYSQL_NUM - assumed 'MYSQL_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64
jobs.html_title
apply.old_ad
0

applicants

Full-time Asistenti - Inspectie Nucleara

at Comisia Europeana in Luxemburg, Karlsruhe (Germania), Petten (Țările de Jos), Ispra (Italia)

Titlu post: ASISTENȚI (AST 3) - INSPECȚIE NUCLEARĂ Ref.: EPSO/AST/131/14 Institutie: Comisia Europena: - Direcția Generala Energie (DG ENER) - Centrul Comun de Cercetare (JRC) Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 32. Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și pe baza susținerii unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți. Concursul are ca obiect constituirea unei liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante de funcționari în cadrul Comisiei Europene, în special ale Direcției Generale Energie (DG ENER) la Luxemburg și ale serviciilor Centrului Comun de Cercetare (JRC), ale căror activități sunt legate de controlul securității nucleare, și, mai precis, în cadrul Institutului de Cercetare a Elementelor Transuranice (ITU) din Karlsruhe (Germania), al Institutului pentru Energie (IE) din Petten (Țările de Jos) și al Direcției pentru Gestionarea Sitului de la Ispra (ISD) din Ispra (Italia). NATURA ATRIBUȚIILOR Funcția de inspector nuclear presupune, în special: — efectuarea de inspecții ale instalațiilor nucleare în toate etapele ciclului combustibilului nuclear (și anume, extracția de materiale fisionabile, conversia, îmbogățirea, fabricarea de combustibil nuclear, operarea reactoarelor nucleare, reprocesarea combustibilului nuclear uzat, tratarea deșeurilor și depozitarea definitivă a deșeurilor). Scopul inspecțiilor este controlul caracteristicilor tehnice ale instalațiilor și examinarea documentelor justificative anexate la declarațiile contabile prezentate de operator pentru a verifica dacă aceste documente corespund realității. Verificarea cuprinde efectuarea de măsurători cantitative și calitative, prelevarea de eșantioane, precum și analizarea datelor obținute în urma măsurătorilor, a supravegherii video și a datelor privind sigiliile; — verificarea conformității și a coerenței declarațiilor contabile privind materialul nuclear primite de la operatorii nucleari. Această atribuție include introducerea datelor într-un sistem de contabilitate computerizat, analizarea anomaliilor raportate de sistem și monitorizarea acestor anomalii împreună cu operatorii nucleari în cauză; — participarea la elaborarea dispozitivelor de control al securității specifice fiecărei instalații nucleare, reprezentarea Comisiei în cadrul întâlnirilor cu operatorii, cu autoritățile naționale și cu organizațiile internaționale, precum Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și întocmirea de rapoarte detaliate; — analizarea eșantioanelor de materiale nucleare și a eșantioanelor prelevate prin ștergere, fie în laboratoarele de pe teren, fie în laboratoarele Comisiei Europene. Această atribuție include calibrarea și testarea echipamentului de analiză pentru a se constata dacă este adecvat, precum și manipularea eșantioanelor radioactive într-un mediu controlat; — dezvoltarea, pregătirea și calibrarea echipamentului și instrumentelor care vor fi utilizate în cursul activităților de inspecție la fața locului, precum și instalarea și întreținerea echipamentelor de măsură și de supraveghere, inclusiv sistemele de supraveghere video și sistemele de etanșeitate electronice ale instalațiilor nucleare. Atribuțiile enumerate mai sus pot fi atribuite unor echipe diverse. Deși un candidat poate fi specializat într-unul din grupurile de sarcini, faptul de a avea aptitudini multidisciplinare în diferitele domenii menționate mai sus poate constitui un avantaj. Inspectorii nucleari sunt încurajați să schimbe echipa de-a lungul anilor. Aceste activități sunt reglementate de dispozițiile Tratatului Euratom și de legislația secundară adoptată în temeiul acestuia, precum și de acordurile internaționale la care Comunitatea Europeană a Energiei Atomice este parte. Activitățile respective presupun misiuni frecvente și acces la arii controlate ale instalațiilor nucleare. Având în vedere amplasarea adesea izolată a instalațiilor nucleare, inspectorii trebuie să aibă permis de conducere. Inspectorii nucleari se supun unei anchete de securitate. CONDIȚII DE ADMITERE La data stabilită ca termen-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează: 1. Condiții generale (a) să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; (b) să beneficiați de drepturile cetățenești; (c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar; (d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării funcțiilor avute în vedere. 2. Condiții specifice 2.1. Titluri și diplome Un nivel de studii superioare absolvit cu diplomă într-un domeniu tehnic sau legat de științele naturii sau științele aplicate, cum ar fi: fizică nucleară, chimie nucleară, protecție împotriva radiațiilor, radiobiologie, fizică, chimie, inginerie. SAU Un nivel de studii secundare cu profil general sau tehnic absolvit cu diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmat de o experiență profesională de cel puțin trei ani într-un domeniu relevant. NB: Acești trei ani de experiență nu vor fi luați în considerare la calculul numărului anilor de experiență profesională cerut mai jos. 2.2. Experiența profesională O experiență profesională de cel puțin trei ani, din care doi ani de experiență să aibă legătură cu fizica nucleară, chimia nucleară, protecția împotriva radiațiilor, radiobiologia, fizica, chimia, ingineria sau altă disciplină relevantă în domeniul tehnic sau în domeniul științelor aplicate, dobândită în industria nucleară, într-un centru de cercetare nucleară, într-un organism public național sau internațional sau în alt domeniu adecvat. Perioadele de formare complementară care au legătură cu specializarea cerută și urmate după obținerea diplomei cerute pot fi luate în calcul pentru o perioadă de maximum un an. Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs. 2.3. Cunoștințe lingvistice Limba 1 - Limba principală: cunoașterea temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene Limba 2 - A doua limbă (obligatoriu diferită de limba 1): cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane. CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA? Înscriere electronică: Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/nuclear/index_en.htm) și, în special, în Instrucțiunile de înscriere. Termen-limită (inclusiv validarea): 6 mai 2014, ora 12.00 (dupăamiaza), ora Bruxelles-ului Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, CA 98/9, 3.4.2014.


Recent jobs at Comisia Europeana
Full-time Administrator - Directia Generala de Afaceri Interne at Comisia Europeana in Brussels, Belgia 25-10-2013
Full-time Sef de unitate - Centrul comun de cercetare at Comisia Europeana in Ispra, Italia 29-05-2013
Full-time Administratori (AD 7) — siguranta alimentara (audit, inspectie si evaluare) at Comisia Europeana in Bruxelles, Belgia 03-05-2013
Full-time Administratori (AD 6) — siguranta alimentara (politica si legislatie) at Comisia Europeana in Bruxelles, Belgia 03-05-2013

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
jobs.published_at
jobs.viewed