Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Cache_Lite has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/CacheLite/Lite.php on line 29

Warning: Declaration of Db::query($query) should be compatible with mysqli::query($query, $resultmode = NULL) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 132

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Paginator has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Paginator.php on line 13

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: Use of undefined constant MYSQL_NUM - assumed 'MYSQL_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64
jobs.html_title
apply.old_ad
0

applicants

Full-time Administratori (AD 7) — siguranta alimentara (audit, inspectie si evaluare)

at Comisia Europeana in Bruxelles, Belgia

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează concurs general ce constă într-o selecție pe bază de dosare și în susținerea unor examene, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de Administratori (AD 7) — siguranță alimentară (audit, inspecție și evaluare) în domeniul SĂNĂTĂȚII PUBLICE. Ref: EPSO/AD/251/13. Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, pentru fiecare concurs = 12. Concursul are ca obiect constituirea unei liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor europene, în special din cadrul Comisiei Europene. NATURA ATRIBUȚIILOR Funcționarii vor trebui să îndeplinească sarcini similare celor descrise mai jos: — audit, inspecție și evaluare a performanței autorităților naționale și a altor entități oficiale responsabile, inter alia, de supraveghere și control în materie de reglementare în domeniile siguranței alimentare, sănătății animalelor, bunăstării animalelor, sănătății plantelor (organisme dăunătoare, produse de protecție a plantelor și reziduuri de pesticide), organismelor modificate genetic, hranei pentru animale și nutriției animalelor, medicamentelor veterinare, reziduurilor, calibrării și testării laboratoarelor, organismelor părților terțe de evaluare a conformității, organismelor naționale de acreditare, bunelor practici de fabricație (pentru substanțe farmaceutice active, medicamente și dispozitive medicale), bunelor practici clinice (trialuri clinice pentru medicamente umane) și domeniilor conexe; — sarcini administrative în domeniile menționate mai sus, inclusiv pregătirea planurilor de audit și evaluare, elaborarea rapoartelor de audit și comunicarea rezultatelor auditurilor respective, asigurarea consecvenței și a calității rapoartelor, colaborarea cu unitățile competente de politică din cadrul Comisiei Europene și al agențiilor executive ale Comisiei și contribuirea la elaborarea și perfecționarea politicilor pe baza rezultatelor activităților de audit și inspecție legate de domeniile menționate mai sus; — menținerea cunoștințelor profesionale și științifice și a competențelor de specialitate la un nivel relevant pentru executarea sarcinilor de audit, inspecție și evaluare menționate mai sus. NB: Îndeplinirea acestor sarcini poate necesita în mod frecvent efectuarea de misiuni în statele membre și țările terțe și stabilirea de contacte cu funcționari naționali de înalt nivel. CONDIȚII DE ADMITERE La data stabilită ca termen-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează: 1. Condiții generale a) să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene; b) să beneficiați de drepturile cetățenești; c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar; d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere. 2. Condiții specifice 2.1. Titluri și diplome Un nivel de educație care corespunde unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin patru ani, absolvit cu diplomă, într-unul din următoarele domenii: medicină veterinară, alimentație, sănătatea mediului, chimie/chimie alimentară, farmacologie/toxicologie, farmacie, medicină, biologie, microbiologie, științe biomedicale, agricultură, silvicultură, horticultură, nutriție umană și animală sau în alte domenii care au o legătură directă cu natura funcțiilor; SAU un nivel de educație care corespunde unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvit cu diplomă, într-unul din următoarele domenii: medicină veterinară, alimentație, sănătatea mediului, chimie/chimie alimentară, farmacologie/toxicologie, farmacie, medicină, biologie, microbiologie, științe biomedicale, agricultură, silvicultură, horticultură, nutriție umană și animală sau în alte domenii care au o legătură directă cu natura funcțiilor, urmat de un an de experiență profesională într-un sector care are o legătură directă cu natura funcțiilor. NB: Experiența profesională de cel puțin un an face parte integrantă din calificare și nu va putea fi luată în considerare în calculul numărului de ani de experiență profesională cerut mai jos. 2.2. Experiență profesională O experiență profesională de cel puțin 6 ani care să aibă legătură cu natura funcțiilor. Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs. 2.3. Cunoștințe lingvistice Limba 1 - Limba principală: Cunoașterea temeinică a uneia dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și limba 2 - Cunoștințe lingvistice: A doua limbă, obligatoriu diferită de limba 1 Cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane. 2.4. Criterii de selecție În cadrul selecției pe bază de dosare, comisia de evaluare va lua în considerare următoarele criterii: 1. cel puțin 3 ani de experiență profesională în efectuarea de audituri, inspecții și evaluări în domeniile siguranței alimentare, sănătății animalelor, bunăstării animalelor, sănătății plantelor, organismelor modificate genetic, hranei pentru animale și nutriției animalelor; 2. cel puțin 3 ani de experiență profesională în efectuarea de audituri, inspecții și evaluări ale bune practici de fabricație pentru (a) substanțe farmaceutice active, (b) medicamente; și (c) dispozitive medicale și bune practici clinice în efectuarea de trialuri clinice pentru medicamente umane și în domenii conexe; 3. experiență profesională în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE în legătură cu domeniile menționate la punctul 1 de mai sus; 4. experiență profesională în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației UE în legătură cu domeniile menționate la punctul 2 de mai sus; 5. cel puțin 3 ani de experiență profesională în ceea ce privește sistemele de control al calității în legătură cu domeniile menționate la punctul 1 sau la punctul 2 de mai sus; 6. experiență profesională în domeniile menționate la punctul 1 sau la punctul 2 de mai sus, dobândită în cadrul unei organizații multinaționale publice sau private; 7. experiență profesională în elaborarea de rapoarte în domeniile tematice relevante pentru post; 8. experiență profesională specifică în calitate de inspector farmaceutic (fabricare de substanțe farmaceutice active); 9. experiență profesională specifică în calitate de funcționar al autorității competente care a fost implicat în evaluarea organismelor părților terțe de evaluare a conformității (organisme notificate) pentru producătorii de dispozitive medicale; 10. experiență profesională specifică în calitate de evaluator al conformității organismului notificat în ceea ce privește dispozitivele medicale; 11. experiență profesională specifică, în calitate de „persoană calificată” sau „manager de calitate” în domeniul fabricării de substanțe farmaceutice active și de medicamente, de „manager de calitate” pentru fabricarea de dispozitive medicale, în special dispozitive din clasa III, de „manager de studii clinice/trial/cercetare” sau de „administrator de studii clinice/trial/cercetare” responsabil de efectuarea și supravegherea trialurilor clinice. CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA? Înscriere electronică: Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere (http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/foodsafety/index_en.htm). Termen-limită (inclusiv validarea): 22.5.2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxellesului. Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 111 A/8, 18.04.2013.


Recent jobs at Comisia Europeana
Full-time Asistenti - Inspectie Nucleara at Comisia Europeana in Luxemburg, Karlsruhe (Germania), Petten (Țările de Jos), Ispra (Italia) 14-04-2014
Full-time Administrator - Directia Generala de Afaceri Interne at Comisia Europeana in Brussels, Belgia 25-10-2013
Full-time Sef de unitate - Centrul comun de cercetare at Comisia Europeana in Ispra, Italia 29-05-2013
Full-time Administratori (AD 6) — siguranta alimentara (politica si legislatie) at Comisia Europeana in Bruxelles, Belgia 03-05-2013

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
jobs.published_at
jobs.viewed