Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Cache_Lite has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/CacheLite/Lite.php on line 29

Warning: Declaration of Db::query($query) should be compatible with mysqli::query($query, $resultmode = NULL) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 132

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Paginator has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Paginator.php on line 13

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: Use of undefined constant MYSQL_NUM - assumed 'MYSQL_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64
jobs.html_title
apply.old_ad
0

applicants

Full-time Administratori (AD 6) — siguranta alimentara (politica si legislatie)

at Comisia Europeana in Bruxelles, Belgia

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează concurs general ce constă într-o selecție pe bază de dosare și în susținerea unor examene, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de Administratori (AD 6) — siguranță alimentară (politică și legislație) în domeniul SĂNĂTĂȚII PUBLICE. Ref: EPSO/AD/250/13. Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, pentru fiecare concurs = 18. Concursul are ca obiect constituirea unei liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor europene, în special din cadrul Comisiei Europene. NATURA ATRIBUȚIILOR Funcționarii vor trebui să îndeplinească sarcini similare celor descrise mai jos: — să contribuie la elaborarea politicilor și a actelor legislative șisă asigure gestionarea legislației existente în domeniile siguranței alimentare și nutriției, sănătății și bunăstării animalelor șisănătății plantelor; — să aplice toate aspectele legislației în materie de siguranță alimentară și nutriție, sănătate și bunăstare a animalelor șisănătate a plantelor, să elaboreze studii pregătitoare socioeconomice șisă consulte părțile interesate și statele membre; — să îndeplinească sarcini de reglementare în diferite domenii ale siguranței alimentare și nutriției, sănătății și bunăstării animalelor șisănătății plantelor (inclusiv evaluarea riscurilor și gestionarea crizelor); să urmărească progresele științifice și politice în aceste domenii; — să pregătească negocieri șisă participe la acestea (grupuri de lucru, comitete ale Uniunii Europene, organizații internaționale, inclusiv analizarea și evaluarea propunerilor); — să supravegheze șisă garanteze monitorizarea regimurilor comerciale și a acordurilor bilaterale și multilaterale; să supravegheze activitățile internaționale în materie de reglementare (Codex, SPS, OMS, FAO) și politicile comerciale în sectorul alimentar (OMC-BTC) ale Uniunii Europene șisă furnizeze contribuții la acest nivel; — să controleze șisă utilizeze studiile realizate de comitetele științifice ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de grupele de specialiști privind produsele alimentare; — să elaboreze șisă supravegheze politicile Uniunii Europene în materie de siguranță alimentară și nutriție și politica sa industrială privind produsele alimentare șisă furnizeze contribuții în aceste domenii. CONDIȚII DE ADMITERE La data stabilită ca termen-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează: 1. Condiții generale a) să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene; b) să beneficiați de drepturile cetățenești; c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar; d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere. 2. Condiții specifice 2.1. Titluri și diplome Un nivel de educație care corespunde unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvit cu diplomă, într-unul din următoarele domenii: medicină veterinară, agricultură, chimie, legislația alimentației și a nutriției, biologie, chimie alimentară, științe politice, economie în domeniul agroalimentar sau în alte domenii care au o legătură directă cu natura funcțiilor. 2.2. Experiență profesională O experiență profesională de cel puțin 3 ani care să aibă legătură cu natura funcțiilor. Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs. 2.3. Cunoștințe lingvistice Limba 1 - Limba principală: Cunoașterea temeinică a uneia dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și limba 2 - Cunoștințe lingvistice: A doua limbă, obligatoriu diferită de limba 1 Cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane. 2.4. Criterii de selecție În cadrul selecției pe bază de dosare, comisia de evaluare va lua în considerare următoarele criterii: 1. experiență profesională de cel puțin 2 ani în elaborarea de politici în domeniul siguranței alimentare, nutriției, sănătății animalelor, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor și integrarea în cadrul acestei politici a evaluărilor științifice și economicosociopolitice; 2. experiență profesională de cel puțin 2 ani în elaborarea legislației în domeniul siguranței alimentare, nutriției, sănătății animalelor, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor; 3. experiență profesională de cel puțin 2 ani în gestionarea legislației existente în domeniul siguranței alimentare, nutriției, sănătății animalelor, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor; 4. experiență profesională de cel puțin 2 ani în punerea în aplicare a legislației existente în domeniul siguranței alimentare, nutriției, sănătății animalelor, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor; 5. experiență profesională în elaborarea de studii sociale, economice sau politice în domeniul siguranței alimentare, nutriției, sănătății animalelor, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor, calității și etichetării produselor alimentare; 6. experiență profesională în îndeplinirea de sarcini în materie de reglementare în domeniul siguranței alimentare, nutriției, sănătății animalelor, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor (inclusiv evaluarea riscului și/sau gestionarea crizelor); 7. experiență profesională în monitorizarea progreselor științifice în domeniul siguranței alimentare, nutriției, sănătății animalelor, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor; 8. experiență profesională în monitorizarea și furnizarea de contribuții la activitățile de reglementare internațională și la politicile comerciale în sectorul alimentar (OMC-BTC); 9. experiență profesională în monitorizarea acordurilor comerciale și a acordurilor bilaterale și multilaterale și în urmărirea acțiunilor subsecvente încheierii acestor acorduri; 10. experiență profesională în elaborarea de instrumente, criterii și indicatori de performanță pentru a monitoriza punerea în aplicare a legislației UE în domeniul siguranței alimentare, nutriției, sănătății animalelor, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor; 11. experiență profesională în elaborarea de rapoarte sau de comunicări în scris în domeniul siguranței alimentare, nutriției, sănătății animalelor, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor; 12. experiență profesională în pregătirea de reuniuni și în participarea la reuniuni și la negocieri la nivelul Uniunii Europene în domeniul siguranței alimentare, nutriției, sănătății animalelor, bunăstării animalelor sau sănătății plantelor. CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA? Înscriere electronică: Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere (http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/foodsafety/index_en.htm). Termen-limită (inclusiv validarea): 22.5.2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxellesului. Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 111 A/8, 18.04.2013.


Recent jobs at Comisia Europeana
Full-time Asistenti - Inspectie Nucleara at Comisia Europeana in Luxemburg, Karlsruhe (Germania), Petten (Țările de Jos), Ispra (Italia) 14-04-2014
Full-time Administrator - Directia Generala de Afaceri Interne at Comisia Europeana in Brussels, Belgia 25-10-2013
Full-time Sef de unitate - Centrul comun de cercetare at Comisia Europeana in Ispra, Italia 29-05-2013
Full-time Administratori (AD 7) — siguranta alimentara (audit, inspectie si evaluare) at Comisia Europeana in Bruxelles, Belgia 03-05-2013

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
jobs.published_at
jobs.viewed