Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71
Asistenti (AST 3) in domeniul: Finante/Contabilitate at Institutiile Uniunii Europene - EPSO / pjobs
This job ad has been posted over 40 days ago...
0

applicants

Full-time Asistenti (AST 3) in domeniul: Finante/Contabilitate

at Institutiile Uniunii Europene - EPSO (Anywhere)

Post: Asistenți (AST 3) Ref.: EPSO/AST/125/12 Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general pe baza susținerii unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți (AST 3) în domeniul: FINANȚE/CONTABILITATE. Concursul are ca obiect constituirea unor liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor europene. CADRU GENERAL Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 45. NATURA ATRIBUȚIILOR Asistenții cu gradul AST 3 participă, sub supravegherea unui administrator, la realizarea misiunii instituției sau organismului în care lucrează și au sarcini de aplicare, de execuție, de sprijin și de logistică în diferite domenii de activitate. În cadrul diferitelor activități bugetare și financiare ale instituției, care derivă din Regulamentul financiar al Uniunii Europene și din normele de aplicare ale acestuia, funcționarul va răspunde, în baza unor instrucțiuni precise și utilizând instrumentele informatice specifice (sistem informatic de contabilitate), de efectuarea sarcinilor de aplicare, precum: — urmărirea procedurilor financiare și bugetare (gestionarea creditelor, a angajamentelor, verificarea facturilor și a plăților, ordine de recuperare, prevederea creanțelor); — participarea la elaborarea previziunilor bugetare și la întocmirea rapoartelor și conturilor anuale; — asistență în materie de proceduri de achiziții; — urmărirea creanțelor și constatarea încasărilor; — gestiunea financiară a încasărilor și controlul prelucrării contabile; — asistență în activitatea de punere în aplicare a sistemelor contabile și financiare; — ținerea unei contabilități generale sau bugetare; — instituirea, aplicarea și îmbunătățirea procedurilor de calitate contabilă pentru atenuarea riscurilor de contabilitate; — efectuarea de controale periodice asupra datelor contabile pentru a asigura că se realizează obiectivele de calitate contabilă; — asistență în activitatea de închidere și de întocmire a situațiilor financiare; — asistență contabilă și consultanță pentru serviciile instituțiilor; — gestionarea trezoreriei și a operațiunilor de plată și a reconcilierilor bancare; — gestionarea operațiunilor de reconciliere în contabilitatea generală și a conturilor de avans. CONDIȚII DE ADMITERE La data stabilită ca dată-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează. 1. Condiții generale (a) să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene; (b) să beneficiați de drepturile cetățenești; (c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar; (d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere. 2. Condiții specifice 2.1. Diplomă: Un nivel de studii superioare absolvite cu diplomă, relevante pentru natura atribuțiilor. SAU Un nivel de studii secundare absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmate de o experiență profesională de cel puțin trei ani, relevantă pentru natura atribuțiilor. NB: Experiența profesională de cel puțin trei ani face parte integrantă din diplomă și nu va putea fi luată în considerare în calculul numărului de ani de experiență profesională cerut la punctul de mai jos. 2.2. Experiență profesională: Experiență profesională de cel puțin trei ani într-un domeniu relevant pentru natura atribuțiilor. Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs. 2.3. Cunoștințe lingvistice (a) Limba 1- Limba principală: cunoașterea temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și (b) Limba 2 - A doua limbă (obligatoriu diferită de limba 1): cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane. CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA? Înscriere electronică: Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere. Termen-limită (care include validarea): 22 ianuarie 2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2012/C 394 A/01).


Recent jobs at Institutiile Uniunii Europene - EPSO
Full-time Asistenti (AST 3) in domeniul: Statistica/Economie at Institutiile Uniunii Europene - EPSO, Anywhere 22-12-2012
Full-time Asistenti (AST 3) in domeniul: Audit at Institutiile Uniunii Europene - EPSO, Anywhere 22-12-2012

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 22-12-2012
Viewed: 1220 times