Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71
Asistenti (AST 3) in domeniul: Audit at Institutiile Uniunii Europene - EPSO / pjobs
This job ad has been posted over 40 days ago...
0

applicants

Full-time Asistenti (AST 3) in domeniul: Audit

at Institutiile Uniunii Europene - EPSO (Anywhere)

Post: Asistenți (AST 3) Ref.: EPSO/AST/125/12 Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general pe baza susținerii unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți (AST 3) în domeniul: AUDIT. Concursul are ca obiect constituirea unor liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor europene. CADRU GENERAL Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 25. NATURA ATRIBUȚIILOR Asistenții cu gradul AST 3 participă, sub supravegherea unui administrator, la realizarea misiunii instituției sau organismului în care lucrează și au sarcini de aplicare, de execuție, de sprijin și de logistică în diferite domenii de activitate. Funcționarii vor îndeplini sarcinile de asistenți în unul sau mai multe dintre următoarele domenii din sfera auditului extern sau intern: — analizarea (sub controlul direct al responsabilului de audit sau al unui auditor desemnat) rapoartelor și declarațiilor transmise de statele membre și de alți beneficiari cu privire la utilizarea resurselor Uniunii Europene; — contribuirea la evaluarea eficacității sistemelor de control instituite de statele membre și de alți beneficiari; — contribuirea la organizarea consultărilor interservicii, la urmărirea lor și la acțiunile ulterioare acestor consultări; — contribuirea la dezvoltarea misiunilor de audit și a planurilor de anchetă (EPM); — oferirea de asistență pentru pregătirea rapoartelor de audit și asigurarea urmăririi recomandărilor; — pregătirea procedurilor care presupun consecințe financiare și în materie de gestiune pentru statele membre și alți beneficiari, în legătură cu utilizarea resurselor Uniunii Europene sau, dacă este cazul, asigurarea execuției și a monitorizării; — asigurarea coordonării relațiilor cu Curtea de Conturi; — oferirea de asistență în gestionarea contractelor încheiate cu auditorii externi care furnizează servicii de audit; — oferirea de asistență în verificarea naturii unui proces, în identificarea riscurilor și a controalelor și în evaluarea caracterului adecvat și a eficacității procesului de control intern, de gestionare a riscurilor și de administrare; — promovarea calității și a coerenței metodologice a activităților de audit desfășurate în cadrul serviciilor. CONDIȚII DE ADMITERE La data stabilită ca dată-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează. 1. Condiții generale (a) să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene; (b) să beneficiați de drepturile cetățenești; (c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar; (d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere. 2. Condiții specifice 2.1. Diplomă: Un nivel de studii superioare absolvite cu diplomă, relevante pentru natura atribuțiilor. SAU Un nivel de studii secundare absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmate de o experiență profesională de cel puțin trei ani, relevantă pentru natura atribuțiilor. NB: Experiența profesională de cel puțin trei ani face parte integrantă din diplomă și nu va putea fi luată în considerare în calculul numărului de ani de experiență profesională cerut la punctul de mai jos. 2.2. Experiență profesională: Experiență profesională de cel puțin trei ani într-un domeniu relevant pentru natura atribuțiilor. Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs. 2.3. Cunoștințe lingvistice (a) Limba 1- Limba principală: cunoașterea temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și (b) Limba 2 - A doua limbă (obligatoriu diferită de limba 1): cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane. CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA? Înscriere electronică: Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere. Termen-limită (care include validarea): 22 ianuarie 2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2012/C 394 A/01).


Recent jobs at Institutiile Uniunii Europene - EPSO
Full-time Asistenti (AST 3) in domeniul: Statistica/Economie at Institutiile Uniunii Europene - EPSO, Anywhere 22-12-2012
Full-time Asistenti (AST 3) in domeniul: Finante/Contabilitate at Institutiile Uniunii Europene - EPSO, Anywhere 22-12-2012

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 22-12-2012
Viewed: 1095 times