Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71
Asistenti (AST 3) in domeniul: Statistica/Economie at Institutiile Uniunii Europene - EPSO / pjobs
This job ad has been posted over 40 days ago...
0

applicants

Full-time Asistenti (AST 3) in domeniul: Statistica/Economie

at Institutiile Uniunii Europene - EPSO (Anywhere)

Post: Asistenți (AST 3) Ref.: EPSO/AST/125/12 Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general pe baza susținerii unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți (AST 3) în domeniul: STATISTICĂ/ECONOMIE. Concursul are ca obiect constituirea unor liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor europene. CADRU GENERAL Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 40. NATURA ATRIBUȚIILOR Asistenții cu gradul AST 3 participă, sub supravegherea unui administrator, la realizarea misiunii instituției sau organismului în care lucrează și au sarcini de aplicare, de execuție, de sprijin și de logistică în diferite domenii de activitate. Funcționarii vor îndeplini sarcinile de asistenți în unul sau mai multe domenii dintre cele enumerate în continuare: — conturi naționale, statistici de prețuri și indicatori-cheie; — statistici ale finanțelor administrațiilor publice; — statistici regionale și sectoriale; — statistici sociale; — statistici globale ale întreprinderilor; — cooperare în cadrul Sistemului Statistic European, cooperare internațională; — servicii statistice și informatice de întreprindere. Principalele sarcini vor fi: (1) Metode statistice, design și standardizare — testarea, validarea și controlarea calității metodelor statistice; — asistență în elaborarea indicatorilor statistici; — contribuția la armonizarea și la standardizarea proceselor, a produselor și a metodelor specifice statisticilor europene oficiale, cu ajutorul tehnologiilor informatice moderne; — contribuția la dezvoltarea de noi produse și de noi activități statistice. (2) Reglementarea și coordonarea statistică — Participarea la activitțile de reglementare și de coordonare statistică ale instituțiilor europene, cu alte instituții ale UE, statele membre, țările asociate și organizațiile internaționale cu privire la reglementarea, armonizarea și coordonarea metodelor și a procedurilor statistice. (3) Gestionarea și prelucrarea datelor statistice — validarea și structurarea datelor statistice; — calcularea datelor derivate și realizarea de estimări și previziuni statistice; — colectarea, transmiterea și compilarea datelor statistice în vederea publicării lor; — consolidarea utilizării datelor integrate, inclusiv a datelor provenite din surse administrative; — efectuarea prelucrărilor prealabile asupra datelor provenite din data warehouses, prelucrarea „big data”/a datelor de pe internet/a datelor multivariate. (4) Evaluarea și controlul calității, auditul datelor — contribuirea la auditul conformității și al robusteții metodelor, produselor și rezultatelor statistice; — evaluarea calității și asigurarea unei proceduri de etichetare a calității statisticilor europene oficiale. (5) Analiză, consultanță și difuzarea informațiilor cu caracter statistic și economic — analizarea datelor cu caracter economic și statistic și redactarea de evaluări statistice sau economice; — contribuirea la analizarea și evaluarea potențialului surselor în corelație cu alte surse; — gestionarea cererilor de informații cu privire la chestiuni statistice și economice, comunicarea cu utilizatorul și oferirea de consultanță acestuia cu privire la multifuncționalitatea informațiilor provenite din data warehouse; — prezentarea rezultatelor pentru difuzare (redactarea de texte, utilizarea multimedia, scrierea de texte pentru internet) în raporturi statistice și economice. Aceste funcții presupun capacități de adaptare în domenii de lucru transversale, precum și o bună înțelegere a evenimentelor politice și economice, competențe confirmate de analiză, comunicare, redactare, tehnici de diseminare și gestionare a proiectelor. CONDIȚII DE ADMITERE La data stabilită ca dată-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează. 1. Condiții generale (a) să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene; (b) să beneficiați de drepturile cetățenești; (c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar; (d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere. 2. Condiții specifice 2.1. Diplomă: Un nivel de studii superioare absolvite cu diplomă, relevante pentru natura atribuțiilor. SAU Un nivel de studii secundare absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmate de o experiență profesională de cel puțin trei ani, relevantă pentru natura atribuțiilor. NB: Experiența profesională de cel puțin trei ani face parte integrantă din diplomă și nu va putea fi luată în considerare în calculul numărului de ani de experiență profesională cerut la punctul de mai jos. 2.2. Experiență profesională: Experiență profesională de cel puțin trei ani într-un domeniu relevant pentru natura atribuțiilor. Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs. 2.3. Cunoștințe lingvistice (a) Limba 1- Limba principală: cunoașterea temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și (b) Limba 2 - A doua limbă (obligatoriu diferită de limba 1): cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane. CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA? Înscriere electronică: Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere. Termen-limită (care include validarea): 22 ianuarie 2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2012/C 394 A/01).


Recent jobs at Institutiile Uniunii Europene - EPSO
Full-time Asistenti (AST 3) in domeniul: Finante/Contabilitate at Institutiile Uniunii Europene - EPSO, Anywhere 22-12-2012
Full-time Asistenti (AST 3) in domeniul: Audit at Institutiile Uniunii Europene - EPSO, Anywhere 22-12-2012

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 22-12-2012
Viewed: 1151 times