Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Cache_Lite has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/CacheLite/Lite.php on line 29

Warning: Declaration of Db::query($query) should be compatible with mysqli::query($query, $resultmode = NULL) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 132

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Paginator has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Paginator.php on line 13

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: Use of undefined constant MYSQL_NUM - assumed 'MYSQL_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64
jobs.html_title
apply.old_ad
0

applicants

Full-time Asistenti in domeniul constructiilor

at Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles si Luxemburg

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și în susținerea unor probe în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți - EPSO/AST/130/14 (AST 3). Concursul are ca obiect constituirea unei liste de rezervă pentru ocuparea unor posturi vacante de funcțio­nari în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, la Bruxelles și la Luxemburg. Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 101. NATURA ATRIBUȚIILOR Tehnicienii specializați vor avea de îndeplinit sarcini de gestionare, de punere în aplicare, de supraveghere și de monitorizare în domeniul construcțiilor și în special într-unul dintre domeniile următoare: Domeniul 1: Ingineria mediului (vor fi înscriși pe lista de rezervă 18 candidați) Climatizare, ventilație, încălzire, instalații hidro-sanitare, tehnici și metode de exploatare durabilă a imobilelor de birouri, gestionarea energiei, gestionare tehnică centralizată, reglare automată. Domeniul 2: Inginerie electromecanică și electronică (vor fi înscri și pe lista de rezervă 15 candidați) Energie electrică (înaltă și joasă tensiune), dispozitive de ridicat, echipamente automate, detectarea incendiilor și protecția împotriva acestora, instalarea de cabluri pentru rețelele informatice/de telefonie, gestionare tehnică centralizată, grup electrogen, iluminat de securitate, sisteme EIB (EuropeanInstallation Bus) și similare. Domeniul 3: Arhitectură și reamenajare interioară (vor fi înscriși pe lista de rezervă 15 candidați) Amenajare interioară și exterioară: reorganizarea spațiilor, în special a birourilor, a zonelor de servicii, a sălilor de ședințe și a spațiilor tehnice, semnalizare funcțională și semnalizare de siguranță, cunoștințe privind normele în materie de izolare. Domeniul 4: Managementul proiectelor (vor fi înscri și pe lista de rezervă 18 candidați) Acordare de asistență în managementul proiectelor imobiliare (construcție, renovare, închiriere de imobile), tehnici speciale, structuri de rezistență a clădirii și finisare: structuri, fațade, storuri interioare și exterioare, acoperișuri, tâmplărie exterioară și interioară, învelitori pentru podele și pereți. Domeniul5: Securitate și sănătate/Igienă (vor fi înscriși pe lista de rezervă 17 candidați) Sănătate și securitate la locul de muncă: aplicarea de măsuri preventive în materie de securitate și de igienă, coordonarea aspectelor legate de securitate și de sănătate în faza de proiect și de șantier, elaborarea de instrucțiuni în materie de securitate și de igienă, gestionarea situațiilor de urgență. Domeniul 6: Securitate (vor fi înscriși pe lista de rezervă 18 candidați) Tehnici de securitate (siguranță) privind evaluarea și punerea în aplicare a mijloacelor de protecție în materie de securitate, atât fizice (lucrări de construcție, de tâmplărie etc.), cât și electronice (cum ar fi sisteme de tele­ viziune cu circuit închis, controlul accesului, detectarea intrușilor): punerea în aplicare de măsuri de securi­tate, coordonarea sistemelor de securitate în faza de proiect și de șantier, elaborarea de instrucțiuni în materie de securitate, gestionarea situațiilor de urgență și auditul întreținerii instalațiilor de securitate. Redac­tarea de planuri de continuitate și/sau de planuri pentru situații de criză, elaborarea de evaluări ale riscurilor. Aceste atribuții necesită, printre altele, capacități de gestionare administrativă și financiară și o bună cunoaștere a instrumentelor informatice (birotică, Excel, Word, MS project etc.), precum și, pentru domeniile 3 și 4, a programelor de gestionare și de proiectare asistată de calculator (CAD). Cu titlu informativ, atribuțiile pot include în special: — sarcini legate de întreținerea și de amenajarea imobilelor; — sarcini legate de gestionarea întreținerii asistate de calculator, de gestionarea tehnică centralizată, de gestionarea termică și energetică și de exploatarea durabilă a imobilelor; — sarcini legate de protecția împotriva incendiilor, de securitatea tehnică a imobilelor și de igienă sau alte sarcini legate de sănătatea și de securitatea la locul de muncă; — analiza nevoilor și programarea multianuală imobiliară sau în materie de echipamente/instalații de protecție specifice (programare organizațională, operațională etc.); — monitorizarea proiectelor complete de amenajare/renovare/construcție reconstrucție; — elaborarea de proceduri de exploatare și formarea utilizatorilor; — acordarea de asistență pentru gestionarea parculuiimobiliar și/sau pentru utilizarea echipamentelor și a instalațiilor de siguranță; — redactarea caietului de sarcini înainte de organizarea procedurilor de achiziții publice, participarea la procedurile de achiziții publice, controlul și coordonarea lucrărilor sau a prestațiilor de servicii specifice domeniului construcțiilor, inclusiv privind securitatea; — gestionarea administrativă și tehnică (în special supravegherea executării, monitorizarea, controlul cali­tății) a contractelor încheiate în domeniul construcțiilor cu firme externe din sectorul serviciilor, lucrărilor, furniturilor și construcțiilor, inclusiva contractelor de întreținere; — gestiune financiară în contextul managementului proiectelor; — participarea la procedurile de selecție și la negocierile ce vizează achiziționarea/închirierea de imobile; — elaborarea, consultarea și actualizarea planurilor prin intermediul programelor de proiectare asistată de calculator (CAD); — contacte cu contractanții și cu administrațiile naționale privind chestiuni legate de domeniul de activitate; — evaluarea riscurilor și elaborarea de soluții multidisciplinare în materie de siguranță; — crearea și monitorizarea dosarelor referitoare la siguranță în alte domenii, precum energia electrică, ergo­nomia, prevenția etc.; — inițierea, monitorizarea, coordonarea și participarea la proiecte și la reflecții interinstituționale; — elaborarea și monitorizarea dosarelor referitoare la reglementare sau la conformitate și toate acțiunile conexe (de asigurare a conformității); — elaborarea de norme și de specificații în materie de siguranță, revizuirea acestora sau participarea la grupuri de lucru aferente acestora; — supervizare tehnologică. CONDIȚII DE ADMITERE 1. Condiții generale ( (a) să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene; (b) să beneficiați de drepturile cetățenești; (c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar; (d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere. 2. Condiții specifice 2.1. Titluri/diplome și experiență profesională Un nivel de studii superioare absolvite cu o diplomă într-un domeniu relevant pentru natura atribuțiilor, urmate de o experiență profesională de cel puțin trei ani relevantă pentru natura atribuțiilor. SAU Un nivel de studii medii absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmate de o experiență profesională de cel puțin șase ani într-un domeniu relevant pentru natura atribuțiilor. 2.2. Cunoștințe lingvistice Limba 1 - Limba principală: cunoașterea temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene Limba 2 -A doua limbă (obligatoriu diferit ă de limba 1): cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane. CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA? 1. Înscriere electronică: Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere. Termen-limită (inclusiv validarea): 1 aprilie 2014, ora 12.00 (după amiaza), ora Bruxelles-ului. Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2014/C 56 A/01.


Recent jobs at Institutiile Uniunii Europene
Full-time Agenti contractuali - Soferi at Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles 05-03-2014
Full-time Analist de securitate TIC at Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia 08-07-2013
Full-time Asistent de securitate TIC at Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia 08-07-2013
Full-time Administratori in domeniul Economiei Financiare at Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles 25-03-2013

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
jobs.published_at
jobs.viewed