Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Cache_Lite has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/CacheLite/Lite.php on line 29

Warning: Declaration of Db::query($query) should be compatible with mysqli::query($query, $resultmode = NULL) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 132

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Paginator has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Paginator.php on line 13

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: Use of undefined constant MYSQL_NUM - assumed 'MYSQL_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64
jobs.html_title
apply.old_ad
0

applicants

Full-time Administratori in domeniul Economiei Financiare

at Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles

Titlu: Administratori Ref.: EPSO/AD/249/13 Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și în susținerea unor examene, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de administratori AD7, în domeniul: ECONOMIE FINANCIARA. Concursul are ca obiect constituirea de liste de rezervă pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul instituțiilor Uniunii Europene. Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 27. 1. Natura atribuțiilor Acest concurs general este organizat pentru recrutarea de administratori (AD 7) în domeniul economiei financiare, cu accent pe supraveghere multilaterală și la nivel de țară, precum și pe analiză și elaborare de politici. Responsabilitățile principale constau în: — supravegherea și analiza funcționării piețelor financiare sau a unor segmente de piață din statele membre, zona euro și Uniunea Europeană, inclusiv stabilirea existenței unor posibile disfuncționalități ale pieței și manipularea prețurilor; — analizarea și evaluarea viabilității, performanței și sustenabilității instituțiilor și piețelor financiare din statele membre, inclusiv din cele cu un program de ajustare economică; — analiză (teoretică, empirică sau bazată pe modele) care să sprijine elaborarea și evaluarea politicilor legate de reglementarea piețelor financiare, a instituțiilor financiare și a infrastructurii financiare; — dezvoltarea și aplicarea de metode, instrumente și proceduri pentru prelucrarea și interpretarea datelor financiare, monetare și economice; aceasta include date privind garanțiile financiare care ar putea presupune utilizarea de tehnici cantitative avansate de măsurare și de evaluare; — conceperea, negocierea și punerea în aplicare a instrumentelor financiare sau a vehiculelor cu scop special (cum ar fi sistemele de garantare cu titluri de creanță sau instrumentele de partajare a riscului) pentru a sprijini punerea în aplicare a politicilor UE; — asigurarea legăturii cu instituțiile economice și financiare internaționale, cu autoritățile publice și cu alte părți interesate în punerea în aplicare a supravegherii economice a piețelor financiare, inclusiv supravegherea în cadrul programelor de ajustare economică; — în contextul responsabilităților descrise mai sus, elaborarea de documente analitice, juridice și de politică pentru uz intern și extern. CONDIȚII DE ADMITERE La data stabilită ca termen-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează: 1. Condiții generale (a) să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene; (b) să beneficiați de drepturile cetățenești; (c) să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar; (d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere. 2. Calificări Un nivel de studii care corespunde unui ciclu complet de studii universitare în domeniul economiei sau al finanțelor de cel puțin patru ani, absolvit cu diplomă. SAU Un nivel de studii care corespunde unui ciclu complet de studii universitare în domeniul economiei sau al finanțelor de cel puțin trei ani, absolvit cu diplomă, urmat de o experiență profesională de cel puțin un an, relevantă pentru natura atribuțiilor descrise la punctul 1. NB: Experiența profesională de cel puțin trei ani face parte integrantă din calificare și nu va putea fi luată în considerare în calculul numărului de ani de experiență profesională cerut mai jos. 3. Experiență profesională Experiență profesională în domeniul analizei sectorului financiar de minimum 6 ani. Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs. 4. Cunoștințe lingvistice - limba 1: Limba principală - Cunoașterea temeinică a uneia dintre cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și limba 2: A doua limbă, obligatoriu diferită de limba 1 - Cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane. 4. Criterii de selecție În cadrul selecției pe bază de dosare, comisia de evaluare va lua în considerare criteriile următoare: 1. un grad (altele decât un doctorat) sau un certificat în plus față de cele cerute pentru a avea acces la concurs (astfel cum este descris la punctul 2 de mai sus) în unul dintre următoarele domenii: economie financiară, economie, finanțarea întreprinderilor, analiză cantitativă, statistici, economie aplicată sau matematică pentru finanțe; 2. un doctorat în unul dintre următoarele domenii: economie financiară, economie, finanțarea întreprinderilor, analiză cantitativă, statistici, economie aplicată sau matematică pentru finanțe; 3. experiență profesională de cel puțin 2 ani în sectorul bancar și/sau în alte instituții financiare; 4. experiență profesională de cel puțin 2 ani într-o administrație publică sau într-o instituție internațională cu responsabilități în materie de supraveghere micro-sau macroprudențială; 5. experiență profesională de cel puțin 2 ani într-o administrație publică sau într-o instituție internațională care concepe, administrează și pune în aplicare politici de stabilitate financiară; 6. experiență profesională de cel puțin 2 ani în instituții universitare și de cercetare științifică specializate în domeniul finanțelor și al economiei; 7. experiență de cel puțin 2 ani în analizarea viabilității și a performanței instituțiilor financiare; 8. publicații în reviste economice, în special în domeniul economiei financiare cantitative, al stabilității financiare și al finanțării întreprinderilor; 9. experiență în elaborarea de rapoarte tehnice și de altă natură privind evoluțiile de pe piața financiară, stabilitatea financiară și tendințele în sectorul bancar; 10. experiență de cel puțin 2 ani în econometrie aplicată, cum ar fi analiza seriilor temporale și analiza de regresie pe bază de eșantioane; 11. experiență în elaborarea și/sau utilizarea modelelor macroeconomice (de exemplu, modelele DSGE); 12. experiență profesională în ceea ce privește conceperea și punerea în aplicare a unui program de ajustare economică. CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA? Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere. Termen-limită (inclusiv validarea): 16 aprilie 2013, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.3.2013 / C 75 A/8.


Recent jobs at Institutiile Uniunii Europene
Full-time Agenti contractuali - Soferi at Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles 05-03-2014
Full-time Asistenti in domeniul constructiilor at Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles si Luxemburg 05-03-2014
Full-time Analist de securitate TIC at Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia 08-07-2013
Full-time Asistent de securitate TIC at Institutiile Uniunii Europene in Bruxelles, Belgia 08-07-2013

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
jobs.published_at
jobs.viewed