Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71
Secretar al comunei Cozmeşti, judeţul Vaslui at Comuna Cozmeşti, judeţul Vaslui / pjobs
This job ad has been posted over 40 days ago...
0

applicants

Full-time Secretar al comunei Cozmeşti, judeţul Vaslui

at Comuna Cozmeşti, judeţul Vaslui in Cozmeşti, judeţul Vaslui

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Cozmeşti, judeţul Vaslui Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere Data de sustinere a probei scrise: 10.06.2019, ora 10:00 Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 09 – 28 mai 2019, inclusiv. Bibliografie concurs 1. Constituţia Romaniei; 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 4. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 5. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională in administraţia publică; 6. Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 7. Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 8. Hotararea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 9. Ordonanta nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 10. Codul muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Sursa: ANFP


« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 09-05-2019
Viewed: 132 times