Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Cache_Lite has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/CacheLite/Lite.php on line 29

Warning: Declaration of Db::query($query) should be compatible with mysqli::query($query, $resultmode = NULL) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 132

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Paginator has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Paginator.php on line 13

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: Use of undefined constant MYSQL_NUM - assumed 'MYSQL_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64
jobs.html_title
apply.old_ad
1

applicant

Cursuri Formare Curs Expert Achizitii Publice

at Asociatia EUROFED in Bucuresti

Denumire curs: EXPERT ACHIZITII PUBLICE (acreditat ANC) Tipul cursului: Specializare Cod COR: 214946 Furnizor: Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare “EUROFED” – acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) si recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale. Perioada de desfasurare a cursului: 24 - 28 Febriarie 2017. Locatie: Bucuresti. Pentru cei care doresc desfasurarea cursului in orice alt oras, putem programa cursul si in alte locatii, pentru minimum 15-20 de persoane. Perioada cursului va fi stabilita ulterior. Context: ocupatia de EXPERT ACHIZITII PUBLICE este necesara pentru aplicarea corespunzatoare a normelor si reglementarilor legale referitoare la elaborarea si derularea procedurilor de achizitii publice, precum si in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica si a acordurilor cadru de catre autoritatile contractante (publice si private). Curs organizat de Asociatia EUROFED va ofera atat pregatirea necesara pentru a intelege legislatia nationala din domeniul achizitiilor publice (http://anap.gov.ro/web/legea-nr-982016-privind-achizitiile-publice) cat si prezentarea tuturor implicatiilor pe care aceasta le genereaza in procesul de achizitii publice. Obiectivul cursului: il reprezinta insusirea cunostintelor specifice ocupatiei de EXPERT ACHIZITII PUBLICE si formarii abilitatilor practice de elaborare si derulare a procedurilor de achizitii publice, precum si de atribuire a contractelor de achizitie publica. Cui se adreseaza cursul? EXPERT ACHIZITII PUBLICE este un curs general, ce se adreseaza atat Autoritatilor Contractante cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice. Pot participa la acest curs cei care sunt “incepatori” in acest domeniu, dar si cei “avansati” care doresc sa fie la curent cu cele mai noi modificari legislative din domeniul achizitiilor publice. Cursul este adresat absolventilor de studii superioare cu diploma de licenta din orice domeniu si este recomandat pentru: - persoanelor care lucreaza in domeniul achizitiilor publice, dar care doresc sa se specializeze, - persoanelor care nu lucreaza in domeniul achizitiilor publice, dar care doresc sa se specializeze si sa urmeze o cariera in domeniul achizitiilor publice, - managerilor de proiecte si persoanelor care lucreaza in proiecte cu finantare nerambursabila, europene sau nationale, - ofertantilor de bunuri, lucrari sau servicii, pentru a ramane la curent cu noile modificari legislative. Beneficii si avantaje competitive La finalul cursului participantii vor obtine urmatoarele beneficii: - Veti avea cunostinte actualizate de legislatie in domeniul achizitiilor publice, - Veti sti cum sa identificati activitatile de investitii si achizitii specifice institutiei in care lucrati - Veti sti sa planificati, sa organizati, sa coordonati si sa evaluati activitatile de achizitii publice - Veti sti sa elaborati documentatia de specialitate pentru toate fazele procesului de achizitie - Veti intelege principiile si criteriile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitii publice - Veti afla noutati despre modul de operare a sistemului electronic de achizitii publice - Veti veti dezvolta abilitatile de negociere in cadrul procedurilor de atribuire - Veti avea cunostintele si abilitatile necesare pentru a evita conflictele de interese - Veti sti sa folositi corect terminologia de specialitate - Veti putea oferi consultanta de specialitate in domeniul achizitiilor publice De asemea, participantii vor beneficia de un climat de formare placut, cu activitati de invatare in grup si interactiune permanenta. Competente obtinute (conform standardului ocupational): Comunicarea interpersonala, Perfectionarea pregatirii profesionale, Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire, Elaborarea documentelor de specialitate, Analizarea legislatiei aplicabile specific, Acordarea consultantei de specialitate, Planificarea achizitiilor publice, Derularea procedurilor de atribuire, Finalizarea procedurilor de atribuire. Tematica cursului: • Noul Sistem al Achizitiilor Publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) si componenta legislativa, in conformitate cu Directivele europene 2014: 1. Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (NOU) 2. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice (abrogat Directiva 18) 3. Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (abrogat Directiva 17) Noul Sistem al achizitiilor publice in Romania: componenta institutionala (MFP/ANAP, CNSC, SEAP) si componenta legislativa, in conformitate cu Directivele • Legislatia specifica in vigoare in domeniul achizitiilor publice, transpusa din Directivele Europene 2004: OUG 34/2006, HG 925/2006, HG 1660/2006 ABROGATA • Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice (HG 901/2015) • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice) – M.Of. nr. 390/2016; • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – M.Of. nr. 391/2016; • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii – M.Of. nr. 392/2016; • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – M.Of. nr. 393/2016. • Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii • Noile praguri valorice valabile pentru proceduri si pentru achizitia directa • Modalitățile de aplicare a procedurii simplificateCompartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice. • Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice • Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei • Reguli de evitare a conflictului de interese • Evaluarea ex-ante a documentatiei de atribuire • Procedurile de atribuire reglementate de lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată mai mare decât pragurile mentionate in lege: a) licitația deschisă; b) licitația restrânsă; c) negocierea competitivă; d) dialogul competitiv; e) parteneriatul pentru inovare; f) negocierea fără publicare prealabilă; g) concursul de soluții; h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice i) procedura simplificata. • Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contracteor de AP : acordul cadru, sistemul dinamic de achizitii, licitatia electronica • Flexibilizarea legislatiei • Activitati de achizitie centralizata • Exceptarea obligatiei declararii sbcontractantilor la sub 5% din valoarea ofertata • Plati directe catre subcontractantii declarati • Achizitii publice electronice (100%) obligatoriu pt.unitatile centralizate- aprilie 2017 si oct.2018 pt. celelalte • Consultarea preliminara a pietei • Impartirea pe loturi • Reguli de publicitate şi transparenţă • Criterii de calificare şi selecţie • Criterii de atribuire: a) preţul cel mai scăzut; b) costul cel mai scăzut; c) cel mai bun raport calitate-preţ d) cel mai bun raport calitate-cost • Documentul unic de achiziţie european (DEAU). E-Certis • Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi şi certificarea de către organisme de drept public sau privat • Atribuirea contractelor de achiziţie publică și încheirea acordurilor-cadru • Finalizarea procedurii de atribuire; Informarea candidaţilor/ofertanţilor • Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Recunoastere diploma absolvire: Certificatul de absolvire va fi recunoscut de catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si de catre Ministerul Educatiei Nationale, fiind recunoscut atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene. Diploma de absolvire va fi insotita de a) Certificat descriptiv b) Certificat Europass. Documentul este util celor care doresc sa urmeze cursuri de specializare/calificare/recalificare sau sa se angajeze intr-o institutie de educatie/formare, respectiv la un angajator dintr-o alta tara europeana, prin corelarea competentelor certificate in Romania cu calificarile din tara respectiva. Taxa de participare: 450 lei. Pentru grup de 5 persoane inscrise la curs se ofera un loc GRATUIT (4 + 1 GRATIS). Taxa de participare include: - eliberarea certificatului de absolvire acreditat ANC/CNFPA; - supliment descriptiv la certificatul de absolvire; - suplimentul Europass la certificatul profesional; - materialele necesare formarii: foi, instrumente de scris, suport curs, etc; - instruirea teoretica si practica; - un curs interactiv (tiparit/format electronic), baza pe metode inovatoare si eficiente de invatare; - asigurarea locatiei cursului; - onorariile trainerilor si evaluatorilor; - taxa de examinare si eliberarea certificatelor de absolvire ANC/CNFPA, recunoscute de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei, la nivel national si la nivel european prin apostila; - coffee break. Conditii de acces: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta/master/doctorat. Documente necesare Formular de inscriere. Se va competa si se va transmite in momentul inscrierii pe mail scanat impreuna cu o copie scanata a ordinului de plata prin care ati efectuat plata. Copie diploma licenta/master/doctorat semnata de cursant. Se va prezenta in prima zi de curs; Copie certificat nastere semnata de cursant. Se va prezenta in prima zi de curs; Copie carte identitate semnata de cursant. Se va prezenta in prima zi de curs; Copie certificat de casatorie semnata de cursant (daca numele este schimbat dupa casatorie). Se va prezenta in prima zi de curs; Cerere inscriere examen. Se va semna inainte de data examenului. Contact e-mail: cursuri@eurofed.ro, telefon: 0728.151.165. Asteptam inscrierile persoanelor interesate pe adresa de e-mail cursuri@eurofed.ro. Termen limita pentru inscrieri: 20.02.2017.


« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
jobs.published_at
jobs.viewed