Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71
Expert clasa I grad profesional asistent - Ministerul Finantelor Publice at Ministerul Finantelor Publice / pjobs
This job ad has been posted over 40 days ago...
0

applicants

Full-time Expert clasa I grad profesional asistent - Ministerul Finantelor Publice

at Ministerul Finantelor Publice in Bucuresti

Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de execuţie temporar vacante, expert clasa I grad profesional asistent la Serviciul achiziţii publice şi derulare contracte din cadrul Direcţiei generale economică. I.Organizarea concursului 1. Înscrierea la concurs se va face până la data de 12.09.2014. 2. Concursul va avea loc în data de 17.09.2014 (proba scrisă) ora 10.00. Condiţiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier clasa I grad profesional superior: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul administrației publice. - cunoştinţe de operare pe calculator: Ms Office, Excel, Word, Power Point, Lotus Smart Suite, Adobe Acrobat Reader, Outlook Express, Internet - nivel mediu, în scopul tehnoredactării şi elaborării lucrărilor repartizate şi al asigurării necesităţilor de comunicare. - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de asumare a responsabilităţilor, capacitate de a rezolva eficient problemele, abilităţi de comunicare orală şi scrisă, capacitate de a lucra eficient în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, capacitate de prioritizare a lucrărilor repartizate. - cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în condiţii de stres. Vechime minimă de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 021.319.97.59 interior 1214. Dosarele se vor depune la Direcţia generală managementul resurselor umane - etaj 2, camera 473. Sursa: mfinante.ro.


Recent jobs at Ministerul Finantelor Publice
Full-time Expert clasa I grad profesional asistent - Directia generala economica at Ministerul Finantelor Publice in Bucuresti 06-09-2014
Full-time Consilier clasa I grad profesional superior - Ministerul Finantelor Publice at Ministerul Finantelor Publice in Bucuresti 06-09-2014
Full-time Expert debutant - Directia generala relatii financiare internationale at Ministerul Finantelor Publice in Bucuresti 05-03-2014
Full-time Referent superior - Directia generala management al domeniilor reglementate specific at Ministerul Finantelor Publice in Bucuresti 05-03-2014

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 06-09-2014
Viewed: 1352 times