Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71
Asistenti - Infrastructura birotica si centru de date at Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) / pjobs
This job ad has been posted over 40 days ago...
0

applicants

Full-time Asistenti - Infrastructura birotica si centru de date

at Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și pe baza susținerii unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți - in domeniul TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC) - Infrastructura birotica si centru de date (AST 3). Ref.: EPSO/AST/133/14. Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă = 44. NATURA FUNCȚIILOR Funcționarii vor exercita funcții de asistent, precum: — traducerea necesităților operaționale (business needs) în soluții informatice, redactarea de analize economice (business case) pentru a facilita procesul decizional; — organizarea, instituirea și/sau urmărirea serviciilor operaționale într-unul din aceste domenii (cu sau fără externalizarea unei părți a activității), în special pregătirea rapoartelor și tablourilor de bord pentru urmărirea activităților în funcție de necesități și documentarea pentru gestionarea schimbărilor și a proiectelor de evoluție a infrastructurii; — supravegherea prestatorilor externi, inclusiv elaborarea planurilor de lucru, supravegherea contractuală, procedurile de testare și aprobare tehnică și procedurile de recepție, precum și facturarea aferentă; — proiectarea, testarea și/sau validarea soluțiilor tehnice; — gestionarea echipelor de proiecte/servicii informatice și gestionarea contractelor aferente proiectelor/serviciilor informatice; — pregătirea notelor de informare, rapoartelor și prezentărilor, în Domeniul Infrastructura birotică și centru de date: — Administrarea, întreținerea mediului utilizator și asistența destinată acestuia. Configurarea posturilor de lucru, inclusiv pentru dispozitivele mobile. Implementarea actualizărilor sistemelor de exploatare, ale programelor și ale aplicațiilor de întreprindere. Configurarea securității posturilor de lucru și monitorizarea. — Exploatarea/gestionarea centrelor de prelucrare a datelor: administrarea, întreținerea și asistența destinată serviciilor și echipamentelor pentru autentificare, pentru gestionarea sistemelor de fișiere (filesystem), a bazelor de date, a serverelor de aplicații, a sistemelor de stocare, salvare și arhivare a datelor, a sistemelor de virtualizare, servicii de gestionare de anuar (directory service) și de gestionare a accesului utilizatorilor, gestionarea aparatelor mobile, a poștei electronice și a celorlalte servicii furnizate în mod normal de un centru de date. — Gestionarea proiectelor, evaluarea tehnologiilor și aplicarea soluțiilor în subdomeniile indicate. — Sprijin acordat utilizatorilor în subdomeniile indicate. — Participarea la definirea și testarea planului de asigurare a continuității activității (business continuity plan – BCP) și a procedurilor de recuperare în caz de dezastru (disaster recovery procedures – DRP). CONDIȚII DE ADMITERE La data stabilită ca dată-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează: 1. Condiții generale (a) Să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene. (b) Să beneficiați de drepturile cetățenești. (c) Să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar. (d) Să prezentați garanțiile morale necesare exercitării funcțiilor avute în vedere. 2. Condiții specifice 2.1 Calificări/diplome și experiență profesională Un nivel de studii superioare absolvite cu diplomă în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, urmat de o experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul ales de candidat. SAU Un nivel de studii secundare, inclusiv tehnice, absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmat de o experiență profesională de cel puțin 6 ani în domeniul ales de candidat. 2.2 Cunoștințe lingvistice Limba 1. Limba principală: cunoașterea temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene Limba 2. A doua limbă (obligatoriu diferită de limba 1): cunoașterea satisfăcătoare a limbii germane, engleze sau franceze. CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA? Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/ict/index_en.htm) și, în special, în Instrucțiunile de înscriere. Termen-limită (inclusiv validarea): 15 iulie 2014, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului. Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2014/C 178 A/01).


Recent jobs at Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO)
Full-time Asistenti - Web at Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014
Full-time Asistenti - Retele si telecomunicatii at Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014
Full-time Asistenti - Securitatea sistemelor de informatii at Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014
Full-time Asistenti TIC - Sisteme ale informatiei at Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) in Bruxelles 27-06-2014

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 27-06-2014
Viewed: 1879 times