Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71
Referent - Serviciul administrare imobil Negru Voda at Banca Nationala a Romaniei / pjobs
This job ad has been posted over 40 days ago...
0

applicants

Full-time Referent - Serviciul administrare imobil Negru Voda

at Banca Nationala a Romaniei (Anywhere)

BNR CENTRALA organizează concurs pentru ocuparea unui post de referent la Serviciul administrare imobil Negru Vodă, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, la Direcţia Tehnică și mentenanță. Termen limită pentru înscriere: 4 noiembrie 2013 Atribuţiile principale ale postului elaborează propuneri fundamentate pentru bugetul de venituri și cheltuieli aferent serviciului și urmărește încadrarea în limitele aprobate; întocmește documentații primare în vederea încheierii contractelor de achiziție publică repartizate serviciului; verifică etapele de lucrări și calitatea lucrărilor, împreună cu personalul de specialitate din cadrul serviciului; participă la recepția serviciilor administrative realizate de prestatorii externi; verifică și confirmă situațiile de lucrări, pontajele personalului și facturile partenerilor contractuali pentru activitățile prestate și le supune analizei în vederea acordării vizei CFP. Studii şi experienţă studii medii, absolvite cu examen de bacalaureat; experiență profesională în domeniul administrativ sau tehnic de minimum 3 ani, în funcții prevăzute cu studii medii; cunoștințe de operare în domeniul informatic (pachetul de programe Microsoft Office și Internet). Competenţe comportamentale capacitatea de asumare a responsabilităţii; abilitatea de a comunica eficient; capacitatea de a lucra în echipă; capacitatea de a rezolva analitic problemele apărute. Alte condiţii de înscriere la concurs postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/ soţia, părinţii, copiii, fraţii/ surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs; să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate. Înscrierile se fac personal la Direcţia Resurse Umane - Serviciul management resurse umane - Str. Doamnei nr.2, sect.3, Bucureşti, până la data de 4 noiembrie 2013 (inclusiv), între orele 9.00 - 11.00. Procedura de desfăşurare În data de 5 noiembrie 2013 candidaţii vor fi contactaţi (prin e-mail), pentru a primi detalii legate de desfăşurarea primei probe de concurs. Concursul se va desfăşura începând cu data de 7 noiembrie 2013 şi va avea următoarele probe, cu respectarea secvenţialităţii de mai jos: test profesional; testare psihologică şi interviu de selecţie; interviu profesional. Relaţii suplimentare la tel. 021/313.04.10 int. 2562, 2538, 2527 şi 2523. TEMATICA Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României, obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României Tipuri de contracte de achiziţie publică, reguli aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică, atribuirea contractului de achiziţie publică, dosarul achiziţiei publice; Norme metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile. Cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribuţiile obligatorii prevăzute de Codul Fiscal al României. BIBLIOGRAFIA Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (Monitorul Oficial al României nr. 582/30.06.2004); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 418/15.05.2006), cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 625 din 20.07.2006), cu modificările şi completările ulterioare; Ordin pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 481/01.08.2013) ; Codul fiscal al României – Titlul I Dispoziţii generale (Monitorul Oficial al României Partea I nr.927/23.12.2003), cu modificările şi completările ulterioare; Legea contabilităţii nr.82/1991 (r.4), (Monitorul Oficial al României Partea I nr.454/ 18.06.2008) cu modificările şi completările ulterioare, Cap. I şi Cap. VI; Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.3512/27.11.2008 privind documentele financiar contabile (Monitorul Oficial al României, Partea I nr.870/ 23.12.2008); Norma metodologică din 27.11.2008 de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 870 din 23.12.2008), cu modificările şi completările ulterioare ; Website-ul BNR: www.bnro.ro Sursa: bnro.ro.


Recent jobs at Banca Nationala a Romaniei
Full-time Informatician at Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca 10-03-2014
Full-time Consilier juridic at Banca Nationala a Romaniei in Cluj Napoca 10-03-2014
Full-time Referent de specialitate at Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013
Full-time Referent - Serviciul administrativ at Banca Nationala a Romaniei in Bucuresti 25-10-2013

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 25-10-2013
Viewed: 1334 times