Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Cache_Lite has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/CacheLite/Lite.php on line 29

Warning: Declaration of Db::query($query) should be compatible with mysqli::query($query, $resultmode = NULL) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 132

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Paginator has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Paginator.php on line 13

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: Use of undefined constant MYSQL_NUM - assumed 'MYSQL_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64
jobs.html_title
apply.old_ad
0

applicants

Full-time Auditor - clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit

at MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti

Data de sustinere a probei scrise: 28.09.2018, ora 10:00 Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul Ministerului Educaţiei Naţionale Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la testarea profesională, se depun la sediul Ministerului Educaţiei Naţionalei, în perioada 18-25 septembrie 2018, inclusiv; Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postului - candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; - să fie în Corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi să fi deţinut o funcţie publică din clasa I, gradul profesional „superior” sau de nivel superior; Bibliografie concurs 1. Constituţia României, republicată, publicată în M.Of. nr. 767/2003; 2. Legeanr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 3. Legeanr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 5. Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 6. Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern; 7. Hotărârea Guvernului nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern; 8. Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor H.G. nr. 1086/2013 şi a Cartei Auditorului Intern aplicabilă Compartimentului de audit intern al Ministerului Educaţiei Naţionale, aprobate de către Ministrul Educaţiei Naţionale prin Ordinul M.E.N. nr. 5509/16.11.2017, publicate în Monitorul Oficial, Partea I-a nr. 2/03.01.2018 9. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului; 10. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 11. Ordinul Secretariatului General al Guvernuluinr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 12. Legea nr. 500 /2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; 13. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările ulterioare; 14. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 15. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru acestea, cu modificările şi completările ulterioare. Sursa: ANFP


Recent jobs at MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane at MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier juridic - clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic at MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional principal – Direcţia Corpul de Control at MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Direcţia Corpul de Control at MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
jobs.published_at
jobs.viewed