Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71
Inspector de specialitate debutant (contractual) - Ministerul Educatiei Nationale at Ministerul Educatiei Nationale / pjobs
This job ad has been posted over 40 days ago...
0

applicants

Full-time Inspector de specialitate debutant (contractual) - Ministerul Educatiei Nationale

at Ministerul Educatiei Nationale in Bucuresti

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE anunță SCOATEREA LA CONCURS a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de inspector de specialitate debutant în cadrul Centrului Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor. Condiții specifice pentru participare la concurs: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, - cunoştinţe de operare PC, fax, xerox, baza de date computerizată, - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. Bibliografie: 1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 2. Legea nr. 172/1998 privind ratificarea Convenţiei de la Lisabona cu privire la recunoaşterea calificărilor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, semnată la Lisabona la 11 aprilie 1997. 3. HG nr. 49/1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. 4. Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare. 5. Ordinul Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4022/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice. 6. Pagini web: www.cnred.edu.ro (pagina web a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor), www.enic-naric.net (pagina web a Centrelor Naționale de Recunoaștere din Rețeaua ENIC/NARIC), www.europa.eu (pagina web a Uniunii Europene). Condiţiile de desfăşurare ale concursului: Înscrierile la concurs se fac la sediul Ministerului Educației Naționale, str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1 Bucureşti, cam. 44, până la data de 10.09.2014, ora 16:00. Concursul se va organiza la sediul Ministerului Educației Naționale din str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1 Bucureşti, în data de 13.10.2014, ora 10:00 – proba scrisă și 16.10.2014, ora 12:00 – interviul. Sursa: edu.ro.


Recent jobs at Ministerul Educatiei Nationale
Full-time Auditor - clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit at MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane at MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier juridic - clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic at MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional principal – Direcţia Corpul de Control at MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018
Full-time Consilier - clasa I, grad profesional superior – Direcţia Corpul de Control at MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE in Bucuresti 18-09-2018

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
Published at 06-09-2014
Viewed: 1519 times