Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Cache_Lite has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/CacheLite/Lite.php on line 29

Warning: Declaration of Db::query($query) should be compatible with mysqli::query($query, $resultmode = NULL) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 132

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Paginator has a deprecated constructor in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Paginator.php on line 13

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: Use of undefined constant MYSQL_NUM - assumed 'MYSQL_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 92

Notice: Undefined index: HTTPS in /home/pjobs/public_html/page_job.php on line 71

Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64

Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be int, string given in /home/pjobs/public_html/_lib/class.Db.php on line 64
jobs.html_title
apply.old_ad
0

applicants

Full-time Interpreti de conferinta de limba romana

at Institutiile Europene in Bruxelles, Belgia

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează concursuri generale pe baza susținerii unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de interpreți de conferință. EPSO/AD/258/13 — Interpreți de conferință de limba română (RO) (gradul AD 7) Concursurile au drept obiect constituirea unor liste de rezervă în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul instituțiilor Uniunii Europene, în special în cadrul Parlamentului European, al Comisiei și al Curții de Justiție. Parlamentul European este asociat doar pentru concursul privind constituirea unei liste de rezervă pentru recrutarea de interpreți de limba franceză de gradul AD 7 și va efectua recrutări exclusiv pe baza acestei liste. NATURA ATRIBUȚIILOR Interpreții de conferință asigură interpretarea fidelă într-o limbă oficială a Uniunii Europene a intervențiilor orale din cadrul diferitelor reuniuni, fie în simultană, fie în consecutivă. În acest scop, este necesară studierea în prealabil a tematicii reuniunii, precum și a glosarelor terminologice. Munca de interpret presupune o capacitate puternică de adaptare (reuniuni frecvente, pe teme diverse, și un program atipic), capacitatea de a înțelege probleme de diferite tipuri, adesea complexe, de a reacționa rapid la schimbare și de a comunica eficient. Trebuie să dispuneți de capacitatea de a lucra intens în mod sistematic, atât independent, cât și în echipă, și de a vă adapta la un mediu de lucru multicultural. Pe parcursul întregii cariere, veți avea obligațiade avă perfecționa profesional, inclusiv în privința noilor tehnologii. De asemenea, vi se va putea solicita să vă extindeți combinația lingvistică (3) în funcție de nevoile serviciului. Pentru toate instituțiile, cunoașterea aprofundată a altor limbi decât cele menționate în prezentul anunț de concursuri constituie un avantaj (chiar dacă acestea nu fac parte din limbile oficiale ale UE). Interpreților funcționari li se poate solicita, de asemenea, să evalueze calitatea muncii agenților interpreți de conferință (AIC) șisă îndeplinească sarcini administrative legate de interpretare. Munca unui interpret de conferință poate presupune numeroase deplasări profesionale (cu excepția interpreților de la Curtea de Justiție, care își desfășoară activitatea în primul rând la Luxemburg). Pentru a fi recrutat la Curtea de Justiție, este necesar un nivel bun de înțelegere a textelor scrise în limba franceză. Puteți obține informații suplimentare cu privire la serviciile de interpretare pe site-ul internet al celor trei instituții vizate: http://europa.eu/interpretation/index_ro.htm CONDIȚII DE ADMITERE 1. Condiții generale (a) să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; (b) să beneficiați de drepturile cetățenești; (c) să fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar; (d) să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere. 2. Condiții specifice NB: Experiența dobândită ca interpret în instanță, interpret de legătură, interpret într-o întreprindere, interpret în cadrul unor servicii sociale sau publice nu se va considera experiență de interpret de conferință. 2.1. Diplomă Fie (a): Studii complete ca interpret de conferință, absolvite cu diplomă, la nivel universitar, de cel puțin patru ani. Fie (b): Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvit cu diplomă, ȘI pregătire profesională ca interpret de conferință, atestată printr-un certificat sau o adeverință care să dovedească absolvirea cu succes a cursurilor. Fie (c): Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvit cu diplomă, ȘI un an de experiență profesională în calitate de interpret de conferință, dovedită în mod corespunzător, pe bază de documente care să indice clar numărul de zile lucrate ca interpret de conferință. 2.2. Experiență profesională O experiență profesională de nivel universitar de minimum patru ani de la data obținerii primei diplome sau a primului titlu universitar. Experiența profesională trebuie să cuprindă cel puțin 100 de zile de lucru în calitate de interpret de conferință, calculate începând de la data la care a fost îndeplinită condiția menționată la titlul III punctul 2.1 literele (a), (b) și (c). Cei patru ani nu includ nici pregătirea profesională ca interpret de conferință atestată printr-o diplomă sau o adeverință care să dovedească absolvirea cu succes a cursurilor, nici experiența profesională de un an, în calitate de interpret de conferință, dovedită în mod corespunzător, care se cer la titlul III punctul 2.1 literele (b), respectiv (c) de mai sus. 2.3. Cunoștințe lingvistice Opțiunea 1 (b) (A+CCC) limba activă A: română limbi pasive C: — C1: DE (germană), EN (engleză) sau FR (franceză) — C2: o limbă a UE (în mod obligatoriu diferită de limbile A și C1) — C3: o limbă a UE (în mod obligatoriu diferită de limbile A, C1 și C2) Opțiunea 2 (b) (A+B+C2) limba activă A: română limba activă B: DE (germană), EN (engleză), ES (spaniolă), FR (franceză) sau IT (italiană) limba pasivă C2: o limbă a UE (în mod obligatoriu diferită de limbile A și B) CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA? Înscrierea electronică: Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile pentru înscriere. Termen (inclusiv validarea): 6 august 2013, ora 12.00 (la amiază), ora Bruxelles-ului. Susa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2013/C 193 A/01.


Recent jobs at Institutiile Europene
Full-time Coordonatori in materie de preventie si supraveghere (AST 3) at Institutiile Europene, Anywhere 14-04-2014
Full-time Administratori - AD 5 at Institutiile europene in Bruxelles 24-03-2014

« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
jobs.published_at
jobs.viewed